Temporary Open-Air Theatre – Unirio

Sezónní venkovní divadlo při UNIRIO vytvořené architekty a scénografy z Laboratory of Theatrical Space and Urban Memory Studies pod vedením architektky Evelyn F. W. Lima, se nachází na svahu vysokého kopce poblíž Centre of Languages and Arts Studies a stalo se tak příhodným místem pro inscenaci několika úryvků ze hry Bouře. Uvedení proběhlo v prosinci 2016 na Federal University of the State of Rio de Janeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) v rámci oslav 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Prostředky použité pro výstavbu pocházely od univerzity a také od architektky Evelyn Lima. Konkrétní lokací byla lesní mýtina v zahradě Mária de Andradeho – prostor obklopený bujnou vegetací, kde architekti navrhli betonové pódium, kovový praktikábl se třemi různými úrovněmi a schodiště. V původním architektonickém projektu scénografové plánovali zástěny pokryté rybářskými sítěmi, nakonec ale byly vybudovány paravany z kovové kloubové konstrukce protkané bílou nylonovou sítí, která v různém osvětlení měnila texturu. Pětiminutové video prostřednictvím záznamů představení z roku 2016 ozřejmuje spolupráci na scénografii v „nalezeném prostoru“. Studenti a profesoři v publiku s umělci interagovali a divadelní architekturu tohoto představení velmi oceňovali. Vzniklé divadlo pod širým nebem se nadále používá pro menší inscenace v areálu univerzity.

Země/Region Brazílie

Designér Evelyn F.W. Lima/Laboratory of Theatrical Spaces and Urban Memory Studies (BR)

Spolupracovníci
Leader Architect: Evelyn F. W.Lima
Architect: Francisco Leocádio, Sara Fagundes
Performance Designers: Joana Lavalée, Débora Estruc, Carolina Lyra, Ana Paula Brasil, Regilan Pereira, Carla Costa
Performance Design Advisor: Luiz Henrique Sá

Video vytvořili
Director: Evelyn F. W. Lima
Co-Director: Milena Fernandes
Screenplay and Subtitles in English: Evelyn F. W .Lima
Photography and Images: Milena Fernandes
Lighting Designer: Ana Paula Brasil
Costume Designer Regilan Pereira
Stage Director: Raphael Janeiro
Performers: Edson Santiago, Raphael Janeiro, Natalia Gadiolli

Další spolupracovníci
Carlos Alberto Nunes, Carole Gubernikoff

Kontakty na lokaci
Web: http://www4.unirio.br/espacoteatral/evento-extensao#ancora_20

Kontakty na designéra
Web: http://www4.unirio.br/espacoteatral
FB: https://www.facebook.com/LaboratorioDeEstudosDoEspacoTeatralEMemoriaUrbana/