The Tribes: A Walking Exhibition

Editorky: Sofia Pantouvaki, Sodja Lotker
ISBN 978-80-7008-384-0
Stran: 122
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2017

13. ročník Pražského Quadrenniale zahrnoval výstavní projekt Tribes – maskované živé bytosti, které splynuly s realitou všedních dní města Prahy, jejíž veřejný prostor se stal osobitou scénografií každé z procházejících skupin. Tato kniha je svědectvím této experimentální výstavy a zároveň platformou pro důkladnou analýzu celého projektu.

Nákup na Prospero