PQ Talks

PQ Talks nabízí prostor různorodým myšlenkám z uměleckého i akademického světa a možnost porozumět tomu, jakými způsoby scénografii vnímají umělci v rámci odlišných kultur a tradic.

PREZENTACE & DISKUZE
kurátoři: Pavel Drábek & Barbora Příhodová
6.–15. června
Križikův pavilon E

PQ Talks představují kritickou diskuzi o tom, čím scénografie byla, je a čím by mohla být, a pokoušejí se reflektovat současné trendy v oboru. Zaměřují se na otázku spolupráce, technik, uměleckých procesů a jejich principů, zdrojů a inovací. Cílem diskuzních panelů, kulatých stolů, programových prezentací a desetiminutových flash talks, které jsou sdruženy do tematických bloků se širokým záběrem, je poskytnout prostor různorodým uměleckým i akademickým názorům, koncepcím, komunitám, kulturám a tradicím. PQ Talks vedou k diskuzi a k zamýšlení, vyvolávají pochybnosti, provokují, analyzují, teoretizují a oslavují kreativní, intelektuální a kulturní bohatství stávající scénografie, čímž se zlehka pouštějí na neprobádané a předem nevymezitelné území – namísto toho, aby opakovaly, co už víme, hledají slepá místa a to, co ještě netušíme, a prozkoumávají nejen vnější podobu, artefakty a sdělení, ale také všechny velké neznámé, vše možné, nejisté, jednou uskutečnitelné a hravé.

Úvodní řečníci jsou předními umělci v různorodých uměleckých oborech: Stefano Poda (IT) je operní režisér a scénograf, Olivia Lomenech Gill (UK) je ilustrátorka a grafička, a dále je to mezinárodní tým umělců a kurátorů 36Q °, kteří se zaměří na mizející hranice mezi fyzickým a digitálním světem. Ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem a Theater der Zeit přivítáme divadelní vizionáře Bettinu Meyer (DE) a Annette Kurz (DE) & Luka Percevala (BE). Rosane Muniz (Brazílie) bude moderovat diskuzi o mezinárodní kurátorské praxi, které se zúčastní Jochen Volz, generální ředitel Pinacoteca de São Paulo, Kate Bailey, kurátorka a producentka londýnského V&A Museum a členka poroty PQ 2019 a Markéta Fantová, umělecká ředitelka PQ. Dále proběhnou diskuzní panely mezinárodních scénografických „legend“, které se představí na výstavě Fragmenty a které jsou zároveň členy mezinárodního kurátorského týmu PQ 2019. Budou organizovány také diskuzní panely scénografických publikačních platforem a časopisů.

Denní harmonogram ke stažení  ZDE.