Fragmenty

Když je představení u konce, zbydou pouze fragmenty... Modely, nákresy, kostýmy a další výtvarná díla se promění ve schránky, které v sobě uchovávají podstatu své doby; jsou důležitou vzpomínkou a pomáhají nám porozumět, co se v tuto chvíli a na tomto místě dělo.

NESOUTĚŽNÍ VÝSTAVA
kurátor: Klára Zieglerová
6.–16. června
Lapidárium Národního muzea na Výstavišti Praha 

Výstava Fragmenty oceňovala a oslavila tvůrčí počiny, jež uchovávají podstatu prostředí a sociálně-politické éry. Jejich řemeslná stránka je dovedena k dokonalosti, představují součást celoživotního díla, díky kterému se autor stal ikonou své profese. Každá zúčastněná země vybrala jediný artefakt – kultovní či přelomové dílo z oblasti scénické výpravy, kostýmního výtvarnictví, světelného nebo zvukového designu, které vytvořila některá z nejvěhlasnějších žijících legend oboru neustále inspirující nové generace umělců a diváků.

Více informací k vystaveným Fragmentům naleznete v brožuře.

Mizející vnitřní světy

Tento projekt je součástí většího projektu Emergence a jeho hlavním cílem je uchování pamětí významných umělců, jejichž práce inspirovala a přispěla k vývoji scénografie jako uměleckého oboru. Rozhovory s umělci by měly zachovat co nejvíce pamětí, reflexí, osobních názorů a myšlenek formou
nahrávek nebo videa. Sbírka rozhovorů pak bude dostupná na webu PQ dalším generacím umělců a teoretiků.

Gallery Talks

Návštěvníci měli možnost poslechnout si vybrané „živé legendy“, jejichž dílo je vystaveno v rámci výstavy Fragmenty. Každá relace obsahovala několik umělců, kteří krátce představili svůj život, práci a praxi.

07 06 2019 14:30 – 16:30

Paul Gallis, Nizozemsko
Buďte rádi
Paul Gallis zásadně mění estetiku na forbíně v Nizozemsku, dotýká se kontroverzních témat a rozvíjí scénografii, která vytváří nové vztahy s divákem.

Cristina Reis, Portugalsko
Anglická kočka
Cristina Reis pracuje s designem na úrovni umění. V Portugalsku je uznávaná za vymezení scénografie jako  sebereflexivní praxe.

Franics O’Connor, Irsko
Strom s hřebíky
Strom s hřebíky, Čekání na Godota. Ať už jsou scény Francise O’Connora jakkoli velkolepé či odvážné, vždy slouží hře, přičemž autor hledá nová zobrazení a nové způsoby prezentace irského kánonu.

Joseph Ciller, Slovensko
Nevesta hôľ
Jozef Ciller pracuje se surovými materiály a náznaky stylem, který je charakteristický svou jednoduchostí, přímostí a zdánlivou výrazovou střídmostí.

08 06 2019 14:30 – 16:00

Dorita Hannah, Nová Zéland
Volat Domů: Ostrov Ikarus (stáhli jste z nás kůže?)
Za dvě desítky let své produktivní mezioborové praxe a pedagogické činnosti dokázala Dorita Hannah vytvořit kouzelné, poetické, i provokativní momenty, texty a prostory.

Juan Gómez-Cornejo, Spain
Lighting For Pandur. Fragmentos Del Alma
Juan Gómez-Cornejo develops daring and audacious atmospheres, giving the best of himself to dramatic texts with a power of abstraction distant from conventional lighting.

09 06 2019 14:30 – 16:00

Andy Bargilly, Kypr
Sedm proti Thébám
Andy Bargilly vytvořil nejen zásadní mezníky scénografického přístupu na Kypru, ale působil také v řadě vlivných a významných veřejných funkcích souvisejících s uměním.

Jean-Claude De Bemels, Belgie
Mise
Jean-Claude De Bemels přispěl k evoluci,  k modifikaci divadelní tvorby v Belgii tím, že zaměřil větší pozornost na design a na jeho hodnotu jako zásadní dramatické síly.

Kirsten Dehlholm, Dánsko
Jen vypadám, že jsem mrtvý
Kirsten Dehlholm využívá výzkum a nástroje jako jsou vnímání, cit, světlo a architektura, aby zkoumala fenomén světa a posouvala tak scénografické a performativní zážitky novými směry.

10 06 2019 14:30 – 16:00

Alexander Lisiyansky, Izrael
Ztracen mezi X-Y-Z
Scénograf Alexander Lisiyansky tímto nově vytvořeným dílem divákům připomíná, že práce scénografa nikdy nekončí a práce na designu prostoru není nikdy hotová.

Fruzsina Nagy, Maďarsko
Vila na Andrássyho třídě
Kostýmy mohou být hlavními postavami. Fruzsina Nagy staví kostým do centra divadelní produkce, kde může neotřelým způsobem reflektovat hlavní téma celé inscenace.

11 06 2019 14:30 – 16:00

Liisa Ikonen, Finsko
Scénografie dialogu
Fenomenologická interpretace procesu alternativního díla. Teze Liisy Ikonen, zaměřené na otázky bytí, umělecké svobody a rovnosti, narušily zavedená pravidla a povzbudily umělce k rozvoji nové metodologie.

12 06 2019 14:30 – 16:00

Pamela Howard, Velká Británie
Tříbarevný svět
Pamela Howard po celý život vytváří umění bez hranic. Věří, že jejím úkolem je vyprávět důležité příběhy o vyhnání a odsunutí, tváří v tvář světovým tyraniím.

Ali Raffi, Irán
Hon na lišku
Divadelní tvůrce Ali Raffi pomocí jedinečného scénického prostoru vypráví silné, aktuální příběhy o celosvětových problémech. Připomíná, že „divadlo není vitrínou dějin“.

13 06 2019 14:30 – 16:00

Luis Carlos Vásquez, Kostarika
TRAZOS DEL DELIRIO
Svou prací na jevišti, ale také jako pedagog, inspiruje Luis Carlos Vásquez Mazzilli celé generace k tomu, aby chápaly komunikaci jako formu umění, v níž symbol podporuje a doplňuje text.

Další umělci představení v rámci výstavy:

Paul Brown, Wales
Část ateliéru
Všechno má své místo, všechno je tam, kde to má být – genialitu Paula Browna vyjadřuje organizovaný chaos jeho londýnského ateliéru, kde vzniklo mnoho věhlasných děl.

Tumurkhuyag Burmaa, Mongolsko
Tvar sklepa
Tumurkhuyag Burmaa při vytváření skutečných a metaforických nových světů značně předběhl svou dobu. V Mongolsku zavedl moderní scénografické postupy, podporoval svobodné myšlení a inspiroval demokracii.

Xue Dianjie, Čína
Život Galilea
Xue Dianjie odmítá omezení iluzionismem  a směle uplatňuje jevištní domnělost, díky čemuž vytváří díla, která názorně pojímají jeviště jako místo představení.

Hélio Eichbauer, Brazílie
Svíčkový král
Jak Brazilci musí opět reagovat na stagnaci a úpadek své moderní země, dílo Hélia Eichbauera znovu rezonuje jako kulturní politický manifest.

Yukio Horio, Japonsko
Bludný Holanďan
Nejplodnější japonský scénograf  Yukio  Horio je známý svou schopností analyzovat dramata z pohledu režiséra a vytvářet jednoduchá a symbolická formativní vyjádření.

Ming Cho Lee, USA
Boris Godunov
Ming Cho Lee svým přístupem k výtvarnému řešení scény radikálně proměnil americkou scénografii, do níž vnesl skulpturální styl vyznačující se strmou vertikálností. Styl v Americe dříve neznámý ovlivnil generace předních divadelních umělců.

Mary Kerr, Kanada
Třígrošová opera
Vizuální dramaturgyně Mary Kerr svým odvážným projevem spojujícím hudbu, pohyb a perokresbu překonává zažité představy o roli scénografa.

Thom Luz, Švýcarsko
Stroj na neobvyklé povětrnostní jevy
Pro atmosférického čaroděje Thoma Luze hudba není jen rámcem, který jednoduše dláždí cestu novému, jinému světu; je mnohem více než jazykem a divadelním představením.

Yevhen Lysyk, Ukrajina
Stvoření světa
Práce ukrajinského národního umělce Jevgenije Lysyka zásadně ovlivnily dějiny ukrajinského baletního umění a scénografie a jsou považovány za vlivné mistrovské dílo.

Iva Němcová, Česká republika
Morgiana
Iva Němcová je známá pro invenční využití prostorové a vizuální metafory, pro svoji schopnost vytvořit překvapivé sémantické souvislosti, hravost a smysl pro ironii.

Kustav-Agu Püüman, Estonsko
Měsíční běs
S pronikavým kouzlem a sofistikovanou elegancí se Kustav-Agu Püüman mistrovsky zaměřuje na jednoduchý objekt, který rezonuje jak na osobní, tak na národní úrovni.

Maria and Tolita Figueroa, Mexiko
Jen pár bodnutí dýkou
María a Tolita Figuerovy propojují design s řemeslem a vytvářejí kostýmy, které fungují jako základní stavební kámen inscenace. Inspirují už třetí generaci divadelních výtvarníků.

Fragmenty jsou součástí projektu EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.