Formace

Projekt Formace zkoumá, jak pohyb, struktury a vzorce zasahují do každodenního života. Dynamicky propojuje nejrůznější umělce, designéry a architekty, aby prostřednictvím časově orientovaných performativních akcí prozkoumali sloučení architektury a performance.

7-denní experimentální projekt
Kurátoři: D. Chase Angier & Serge von Arx
7.–13. června 
Plaza před Průmyslovým palácem (Výstaviště Praha)

Umělci z celého světa vnášejí do svých oborů odlišné pohledy, se zvědavostí vstupují do experimentálních performativních konverzací v městském kontextu a jedinečným způsobem přispívají k rozsáhlejšímu společnému dílu. Každý projekt se soustřeďuje na jasně určené vzorce a jejich nahodilé, avšak symbiotické proplétání se ve veřejném prostoru. Výtvory se v náhodných chvílích prolínají s otevřeným prostředím, veřejností, počasím a jinými vybranými díly, která se objevují v blízkosti a protínají ostatní. Vzniklým rušením a třením se jednotlivé tvůrčí příspěvky rozvinou a stanou se součástí souvislého celku odehrávajícího se na rozlehlém náměstí před Průmyslovým palácem.