Site specific festival

Site specific festival představuje scénograficky zaměřené performance nových i etablovaných mezinárodních umělců a společností. Bohatý program festivalu nabízí vše od představení pro malý počet diváků přes akce, do nichž se návštěvníci sami zapojují, až po obří podívané a zahrne divadlo, tanec, performance, vypravěčství, kostýmy, zvuk, instalace i nové technologie z celého světa.

NESOUTĚŽNÍ FESTIVAL
Kurátor: Sophie Jump
7.–15. června
Výstaviště Praha

Festival se koná ve vnějších prostorách Výstaviště, v přilehlé Stromovce a po celé Praze. Okolo Průmyslového paláce nalezneme řadu spletitých a esteticky smíšených ploch, na nichž nechaly různé režimy vyrůst změť budov, konstrukcí a scenérií, kterými dávaly najevo svůj názor na volný čas či kulturu. Stromovka, která bývala loveckou oborou, představuje dokonale propracovaný kontrast v podobě přirozené krajiny. Představení ve městě zase zavedou publikum do známých i prakticky neznámých míst. Každé představení podněcuje publikum, aby si vychutnalo místo konání jako celek ve všech jeho prolínajících se vrstvách, viditelných i neviditelných, a to prostřednictvím neobvyklých, strhujících a snad i podnětných interakcí. 

Site specific festival je součástí projektu EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.