36Q°

Projekt 36Q˚ („tři sta šedesátka“) představuje scénografii jako umělecké i technické médium, jež vytváří aktivní, smyslová a především nehmatatelná prostředí. Tato emocemi prodchnutá prostředí se podobně jako performeři řídí jistou dramatickou strukturou, dynamicky se vyvíjejí v čase a vybízejí diváky ponořit se do nových zážitků.

WORKSHOPY, MASTERCLASSES
kurátoři: Markéta Fantová a Jan K. Rolník
8.-16. června
Malá sportovní hala

Posláním projektu 36Q˚ je rozvíjet scénografii jakožto nástroj nezbytný k experimentování a současně propagovat mezigenerační a kolektivní uměleckou praxi obohacenou o nové poznatky a technologie, které umožňují, aby se z umělecké vize stal pohlcující zážitek. Projekt 36Q˚ iniciovala umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová, která jej koncipovala jako platformu pro scénografické disciplíny, jež jsou ze své podstaty progresivní, a tudíž rozvíjejí a zpochybňují současné modely produkčních týmů, které vytváření těchto disciplín bohužel nepřikládají dostatečnou váhu.

Podruhé se projekt 36Q˚ odehraje v rámci PQ 2019, kde vytvoří prostředí, v němž splyne umění a technologie a v němž dostanou větší prostor takové obory jako světelný design, video projekce, zvukový design a kompozice nebo virtuální realita, taktilní design, kreativní kódování apod. Od nespoutané imaginace mladých designérů ve spojení s transformativními znalostmi zavedených umělců si slibujeme nové tvůrčí, inovativní a technické přístupy, které poskytnou bohatou zpětnou vazbu zúčastněným společnostem. Od účastníků očekáváme, že zkombinují produkční rysy neotřelým způsobem a posunou umělecké hranice jednotlivých nástrojů. Jádrem projektu 36Q° je interaktivní, experimentální prostředí a instalace Blue Hour, která spolu se dvěma doprovodnými projekty Light Spot a Sound Spot nabídne umělcům a technikům prostor pro diskuzi, experimentování a prezentaci současné praxe z celého světa.

„Coby kurátoři nového projektu 36Q˚ jsme k scénografii přistupovali jako k médiu pro smyslovou a vnitřní komunikaci, při níž nedochází ke slovní výměně. Prostředí měnící se v průběhu času má schopnost vystavět příběh a provést nás novou zkušeností. Chtěli jsme upozornit na všechny tvůrce, kteří s tímto médiem tráví nekonečné hodiny, přestože jim v každodenním divadelním provozu stále není vyhrazeno pevné místo. Současně jsme zamýšleli zahájit aktivní dialog o otázkách spojených s lidskou představivostí, s dobrodružstvím prožívaným ve fiktivních i virtuálních světech, která mohou občas působit skutečněji než všední realita, a experimentovat s prostupnou hranicí mezi vnitřním a vnějším světem a myšlenkami, které nás nepozorovaně ovlivňují a zjevují se na prchavý okamžik. V rámci projektu se společně zamyslíme, kam nás v budoucnu zavede cesta mezi realitou a virtuálnem…“, Markéta Fantová & Jan K. Rolník.

Blue Hour

Experimentální, interaktivní prostředí, které zaplní veškerý prostor sportovní haly na Výstavišti Praha, poprvé přivítá návštěvníky 8. června 2019 a zůstane přístupné veřejnosti až do konce PQ 2019. Projekt založený na intenzivní týmové spolupráci, který propojuje zkušené umělce se začínajícími designéry za účelem kolektivní tvorby, povede uznávaný francouzský vizuální umělec v oblasti nových médií Romain Tardy.  Kurátorský tým hodlá experimentovat s měnícími se hranicemi mezi „nehmotným“ či „virtuálním“ a „skutečným“ světem a zkoumat schopnost scénografie využívat technologie v kulturní produkci.

 „Jako vizuální umělec, který se věnuje především site-specific projektům – často ve velkém měřítku a ve spojení s architekturou – jsem si zvolil světlo jako stěžejní médium. Bez ohledu na to, zda je vytvoří pohybující se hlava nebo vychází z objektivu videoprojektoru, dokáže světlo navázat dialog mezi hmotným a nehmotným, mezi stálým a pomíjivým, minulostí a současností, dokonce mezi lidmi a jinými formami života. Světlo má schopnost odhalovat, co je skryté, proměňovat naše vnímání reality, vytvářet nové světy: jakoby se světlo skládalo z časoprostoru. Z jiného úhlu pohledu lze říci, že světlo je jednou z nutných podmínek existence života na naší planetě a zároveň představuje naše hlavní a nejdůležitější spojení se světem. Vnímání prostřednictvím zraku se pro nás světlo stává univerzální spojnicí. V případě projektu Blue Hour jsem se pokusil obvyklý postup, kdy se světlo aplikuje na stávající objekt či strukturu, otočit: co kdyby se samo světlo, pro jednou, stalo stavebním materiálem? Toto imerzivní prostředí je koncipováno jako experimentální prostor pro světlo: všechny prvky instalace slouží světlu: jako jeho zdroj, nebo přijímač. Diváci jsou vyzýváni, aby se ponořili do mnohovrstevnaté globální světelné a zvukové instalace, která funguje téměř jako živoucí organismus s mnoha různými cykly a podcykly. Blue Hour je představení bez jeviště, z diváků se stávají herci: publikum prozkoumává prostředí, čímž se spolupodílí na jednom z mnoha cyklů – tvoří krásu prchavého prostoupení světelnými paprsky, na několik vteřin mění prostor a postupuje po cestě, kterou nelze předpovědět.“, Romain Tardy.

Struktura projektu

Tým projektu Blue Hour propojí různé oblasti designu ve vzájemném dialogu vyvolaném úzkou spoluprací. Tvůrčí tým bude složený z 6 pracovních skupin, které pokryjí světelný design, video a projekční design, zvukový design, taktilní prostředí, kreativní kódování a virtuální a rozšířenou realitu. Každou z tvůrčích pracovních skupin povede zkušený designér vybraný, stejně jako účastníci, ve výběrovém řízení. Výsledný tým bude sestaven s přihlédnutím k rozmanitosti schopností, talentů a zájmů. Projekt je příležitostí pro studenty, mladé designéry i zkušené profesionály účastnit se uměleckého procesu, při němž se bude pracovat se špičkovým vybavením a nové poznatky se nebudou předávat ani shora dolů ani formou masterclass, ale skrze vzájemnou spolupráci, řešení problémů a každodenní výměnu myšlenek a sdílení společných uměleckých vizí.

SVĚTELNÝ DESIGN
pod vedením Pavly Beranové a Fereshteh Rostampour
účastnící
Ana Quintas (Brazílie)
Kelly Rudolph (USA)
Tereza Bartůňková (Česká republika)
Paula Castillo Tocornal (Čile, žije v New Yorku)
Mejah Balams (USA)
Zuzana Bottová (Česká republika)

ZVUKOVÝ DESIGN
pod vedením Roberta Kaplowitze
účastnící
Shlomo Benami (Nizozemsko)
Ondřej Mikula (Česká republika)
Fiona Patten (Nizozemsko/Irsko)
Rebekka Sofie Bohse Meyer (Dánsko)
Bobby McElver (USA)

VIDEO / PROJECTION MAPPING / CONTENT / 3D DESIGN
pod vedením Romaina Tardyho
účastnící
Cynthia-ël Hasbani (Libanon)
Erik Bartoš (Slovensko)
Lukáš Dřevjaný (Česká republika)
Kaiwen Fa (USA)
Johana Střížková (Česká republika)
John Daoud (Libanon)
Judy Suh (USA/Jižní Korea)

HMATATELNÉ PROSTŘEDÍ
pod vedením Terezy Stehlíkové
účastnící
Florence Mein (UK)
Babi Targino (Brazílie)
Kerryn Wise (UK)
Billur Turan (Turecko/UK)
Kain Leo (UK)
Rachel Testard (Francie)
Katja Vaghi (Německo)
Nitish Jain (Indie/Česká republika)
Fernanda Alpino (Brazílie)
Amy Neilson Smith (UK)
Mona Camille (German-Seychelloise, žije v UK)

SYSTEMOVÉ INTEGRACE
pod vedením Shannona Harveyho
účastnící
Karim Tarakji (Česká republika)
Josef Kortán (Česká republika)
Kate Barker (UK)
James Whitaker (UK)
Klean Dalton (UK)
Aled Evans (UK)
Harrison Mead (UK)
Alex Silvester (UK)
Lewis Bailey (UK)
Kerry Butcher (UK)
Samuel Preston (UK)

AUGMENTED & VIRTUAL REALITY
pod vedením Paula Cegyse & Jorise Weijdoma
Další prezentované VR projekty
Neill O’Dwyer, VIRTUAL PLAY (Irsko)
Tanja Bastamow, THE STATE OF DARKNESS (Finsko)
Michael Bruner, UPWELL (USA)
Pascal Silondi, ORGA[NI]SM (Česká republika)

EXPERIMENTÁLNÍ ZVUK
pod vedením Johna Richardse
účastnící
Moussa Sissoko (Mali)
Emma Hildebrandt (USA)
Clémence Walle (Francie)
Danil Tcytkin (Česká republika)
Polina Khatsenka (Bělorusko)
Jan Krombholz (Bělorusko)
Travis Wright (USA)
Ally Poole (UK)
Oliver Torr (Česká republika)
Johana Ožvold (Česká republika)
Lori Kharpoutlian (Libanon)
Luise Ehrenwerth (Německo)
Martin Ožvold (Slovensko)

Light Spot & Sound Spot

PQ si uvědomuje důležitost existence platformy pro diskuzi a výměnu zkušeností mezi začínajícími umělci, divadly a producenty a propojování s profesní sítí umělců prostřednictvím podkomise pro světelný a zvukový design OISTAT, a proto s nadšením vítá projekty Light Spot a Sounds Spot jakožto zásadní součást programu 36Q°.

LIGHT SPOT
pod vedením Iana Garretha

Projekt Light Spot, který původně založil Henk Van Der Geest  a pracovní skupina OISTAT pro světelný design, představuje platformu pro setkávání světelných designérů s techniky, výměnu myšlenek a podnětnou konverzaci u společného stolování. Čtyřdenní program nabídne prezentace, krátkodobé experimentální workshopy, diskuze a seznámení se s novými technologiemi pod vedením Iana Garretha.

SOUND SPOT
pod vedením Joea Pina

Projekt Sound Spot, pod vedením Joea Pina a podkomise OISTAT pro světelný design, poskytne platformu pro prezentace, diskuze a neformální hovory i prostor pro oblíbenou Sound Kitchen. Pokryje vše, co se týká zvuku a kompozice pro divadelní a živá představení.

Denní harmonogram ke stažení ZDE.

Projekt je realizován za laskavé pomoci studentů a pedagogů institutu RITCS:
Students
Allard Klijnstra, Merel De Coen, Lionel De Nil, Sarah Feyen, Pieter Kint, Bert Laurijssens, Anthony Leliaert, Thomas Maes, Sinan Poffyn, Tom Reynaerts, Guust Sambaer, Dorian Stevens, Lara Van Bellingen, Casper Van Overschee, Luna Vancraeyenest a Sibbe Velghe.

Teachers        
Philippe  Digneffe, Vicky Vermoezen, Saskia Louwaard, Chris Van Goethem, Thomas Stevens a Frits Maris.