Základní info Školy

Informace týkající se projektu PQ školám jsou k dispozici v sekci projekty – PQ dětem a školám nebo na  samostatném webu k projektu.