Základní info Performer

Pro performery a umělecké kolektivy PQ připravilo dva projekty – Formace a Site specific festival. Výzvy k projektům již byly 28. února 2018 uzavřeny.

Formace
Seznam vybraných projektů je uveřejněn v sekci Formace.

Site specific festival
Seznam vybraných projektů je uveřejněn v sekci Site specific festival.

Na podzim 2018 bude pro performery spuštěný industry systém my.pq.cz, který zjednoduší komunikaci ohledně příprav výstav, ulehčí plánování výjezdu na PQ 2019 (transport, ubytování, …) a zpřehlední program PQ 2019. O tom, jak se systémem pracovat vás budeme kontaktovat v letních měsících.