Lov ec/eni

"Svoboda není nic než vzdálenost mezi lovcem a loveným."
Čao Čen-kchaj

Historie parku Stromovka, konkrétně historie tohoto prostoru coby loviště (které jako první využil král Přemysl Otakar II. v roce 1319) se stává zdrojem inspirace. Královská jelení obora byla prostorem vyhrazeným pro šlechtu, kde mohla lovit. Rolníkům byl lov přísně zakázán a porušení bylo trestáno. Místní zvířata byla speciálně chována proto, aby je šlechta mohla ulovit. PARAVAN Theatre Company nebere v potaz pouze historická fakta, ale pohlíží také na společenské a politické mocenské významy "lovení" coby rituálu, který byl určen pro lidi dané doby. Zkoumá, jak můžeme tento rituál využít dnes jako metaforu a alegorii, když hovoříme o přesunu moci mezi "lovci" a "lovenými", dravcem a kořistí. Stylizovaný rituál lovu zve diváky k tomu, aby si zažili přenos moci, kdy se budou lovci stávat lovenými a naopak. Propracované kostýmy a velké zvířecí masky s rohy nabírají formu procesu lovení. Světlo v rámci kostýmů oživuje fyzičnost performera a stává se vizuální manifestací zvířecího pohybu. Performeři během pochodu Výstavištěm Praha ztvární scény lovu a královské pochody, které jsou inspirovány evropskou malbou z 15.-17. století.

Performance
11 06 2019 21:30
13 06 2019 21:30
PEG 8

Team
Melita Couta
Harris Kafkarides
Pascal Caron
George Stefanakidis
Evelyna Arapidis
Aristi Spyrou

Země/Region Kypr

Umělci Paravan

11 06 2019 21:30—22:30
Kde PEG 8