Bahn

Tato divadelní hra začíná textovou zprávou zaslanou přes mobilní aplikaci. Odesílatelem zprávy je sedmnáctiletá dívka jménem "Bahn", která pochází z druhé generace imigrantů. Požádá publikum, aby jí pomohlo najít cestu. Svými zprávami mu bude dávat vědět, kterými místy procházela a postupně odhalí svou nevyřčenou identitu. Tato místa a milníky jsou spojeny s Bahninými osobními vzpomínkami a zážitky a s každým dalším místem, které s ní publikum projde, se Bahn stává mladší. Bahn nejdříve vypráví příběh o unikátní skupině migrantů, která existuje pouze v Jižní Koreji - jedná se o imigranty ze Severní Koreje. Jsou to stejná etnika, mluví stejným jazykem a mnoha způsoby spolu sdílí tradice a dějiny. Proto je jednodušší a rychlejší je zařadit do společnosti než jiné imigranty, speciálně ty z mladší generace. Pokud trochu upraví svůj přízvuk, nejde je od místních rozeznat, pokud nepřiznají, že jsou ze severu. Nicméně i přesto většinou zažívají určité období zmatení a klíčové fáze zvykání si na nové prostředí, než se jim podaří dokončit proces psychického usazení. Bahn sleduje svou cestu od současnosti až po minulost do chvíle, když prvně dorazila do Jižní Koreje. Prvky z pražských ulic budou zakomponovány do Bahnina příběhu.

Performance
11 – 12 06 2019 18:00 (rolling start)
PEG 5
This experience requires an application and headphones

Team
Director: Eunju HItchcock-Yoo
Producer: Jae-yong Kim
Writer: Eunju HItchcock-Yoo
Scenographer: Hyerim Kim
Dramaturg: Sung-ah Cho
Production Team: Bomi Choi
Production Team: Eedo Kim
Sound Designer: Hyosun Cha
Choreographer: Esl Kim
App Design: Eunju Hitchcock-Yoo
App Developer: BIEN Studio
Graphic Design: OSC Studio

Země/Region Korejská republika

Umělci The Strangers

11 06 2019 18:00
Kde PEG 5

12 06 2019 18:00
Kde PEG 5