Současné

Otevřená výzva PQ Studio: Společný projekt

PQ Studio: Společný projekt oslavuje praktické, řemeslné a umělecké provedení scénografie. Projekt slouží jako katalyzátor mezinárodní diskuze mezi studenty a jejich učiteli, kteří budou v rámci PQ 2019 studovat a vytvářet scénu pro hru Ubu Roi od Alfreda Jarryho. Následně nechává i prostor pro odbornou kritiku a diskuzi nad vystavenými projekty.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy: 13. července 2018
Deadline pro registraci do projektu: 1. října 2018
Deadline pro zaslání návrhů: 31. ledna 2019
Zveřejnění vybraných projektů: 28. února 2019

Přílohy ke stažení

PQ Studio: Common Design Project Call for Proposals

Otevřená výzva PQ+ 2019

IDU vyhlašuje výzvu k účasti v programu PQ+, který se uskuteční v rámci Pražského Quadriennale 2019.

O PQ+ 2019

Program PQ+ 2019 organizovaný Institutem umění – Divadelním ústavem bude součástí 14. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), které se koná od 6. do 16. června 2019. Hlavním záměrem programu PQ+ je představit zahraničním odborníkům a hostům PQ 2019 současná česká scénická umění s akcentem na scénografii.

Požadovaný profil prezentací přihlašovaných do programu PQ+ 2019

Do programu PQ+ 2019 lze přihlásit různé formy prezentace, jako jsou inscenace, performance, imerzivní, interaktivní a zážitkové eventy, výstavy, kompozice a další formáty prezentace tvorby z oblasti divadla, tance, hudby, light designu a sound designu, které se váží k oboru a/nebo tematice scénografie. Při sestavování programu budou upřednostněny prezentace realizované ve spolupráci pražských a mimopražských subjektů/umělců. Upřednostněna bude tvorba z divadelních sezón 2011/2012 až 2018/2019.

Podmínky pro zařazení do programu PQ+ 2019

Přihlášky do programu PQ+ 2019 se podávají prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na tomto odkazu. O zařazení projektu do programu rozhoduje Dramaturgická rada PerformCzech ve spolupráci s organizačním týmem PQ.

Přihlášky lze podávat do 30.11.2018. Rozhodnutí o zařazení do PQ+ 2019 bude k dispozici do 15.1.2019.

Benefity uvedení v programu PQ+ 2019

Poslední ročník této mezinárodní přehlídky se konal v roce 2015 na více než 60 místech v centru Prahy. Jeho součástí bylo přes 600 živých performancí a více než 150 výstav, na kterých během jedenácti dní představilo svá díla z oblasti scénografického, kostýmního, zvukového a světelného designu 78 různých zemí. Jednotlivé akce a projekty Pražského Quadriennale 2015 shlédlo na 180 000 diváků včetně 6000 akreditovaných profesionálů. Studentských workshopů a performancí se pak zúčastnilo přes 1300 studentů z celého světa.

Propagace PQ+ 2019 bude systematicky zacílena na zahraniční profesionály a návštěvníky PQ. Pro PQ+ 2019 bude zajištěna společná propagace formou tištěného materiálu zahrnujícího všechny akce, který bude distribuovaný nejen ve všech prostorech PQ, ale také do organizací a institucí, které se zapojí do projektu PQ+ 2019. Dále budou všechny projekty společně prezentovány na webu PQ a na propagačním webu českého divadla, tance a současného cirkusu do zahraničí www.PerformCzech.cz. Součástí propagačních aktivit bude prezentace v rámci dalších forem marketingu a PR (newsletter, tiskové zprávy, sociální sítě). Akreditovaní účastníci získají informace o programu PQ+ 2019 společně s dalšími materiály během registrace.

Podmínky pro uvedení v programu PQ+ 2019

Zabezpečení překladu do angličtiny (titulky, tlumočení, anotace apod.) u prezentací, které nejsou jazykově bezbariérové.

Prezentace se musí odehrávat v Praze (v dostupnosti MHD) v rozmezí 6.-16.6.2019.
Umělecké, finanční i produkční zajištění prezentace je na straně žadatele.
IDU vyčlení z programu Propagace českých scénických umění do zahraničí na rok 2019 částku, díky níž bude participovat na části finančních nákladů na pořádání akce, jako jsou:

– vstupenky pro zahraniční hosty a/nebo
– zajištění překladu do angličtiny a/nebo
– vnitrostátní dopravu a/nebo
– nájem prostor potřebných pro prezentaci.

Otevřená výzva: PQ Talks

PQ Talks je série prezentací, přednášek a diskuzí mapující scénografií v celé její šíří. PQ Talks se budou soustřeďovat na hlavní témata PQ 2019 reagující na tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: Imaginace, Proměny a Reflexe. Řečníci budou zkoumat co „scénografie“ znamená, co v skutečnosti je, co by mohla být a co byla.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy 4. dubna 2018
Deadline: 31. srpna 2018
Zveřejnění vybraných projektů: 31. října 2018

Přílohy ke stažení

PQ Talks Call for Proposals

Otevřená výzva Výstava divadelní architektury a prostoru

Pražské Quadrenniale vyzývá týmy tvůrců, kde je přítomný jak architekt-tvůrce, tak scénograf-uživatel, aby se zúčastnily soutěžní výstavy zasláním krátkého 5 minutového dokumentárního videa o projektu, který byl realizován v posledních 6 letech. Všechny dokumenty musí ukazovat prostor nejen prázdný, ale také v akci v průběhu představení. Video musí také obsahovat rozhovor, kterého se účastní tvůrci – jak architekti, tak scénografové a členové kreativního týmu.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy: 30. listopadu 2017
Deadline je prodloužen do 31. srpna 2018.

Přílohy ke stažení
Formulář
Otevřená výzva Výstava divadelní architektury a prostoru

Minulé

Otevřená výzva PQ Studio: Festival

Studentský divadelní festival ve spolupráci s festivalem Zlomvaz uvede představení v Divadle DISK na DAMU a ve Studiu Řetízek a k tomu doprovodné site-specific performance v centru Prahy, za jejichž koncepcí a vznikem stojí jako hlavní tvůrčí síla studenti. Začínající divadelní tvůrci tak získají možnost představit svou práci na mezinárodní scéně a získat zpětnou vazbu od předních osobností v oboru.

Hledáme především studenty a začínající umělce napříč divadelních oborů, aby představili jejich práce v samotném srdci historické Prahy, a stali se tak součástí velké mezinárodní události PQ, která se odehrává jen jednou za 4 roky.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 30. června 2018.
Zveřejnění vybraných projektů: 17. srpna 2018

Otevřená výzva: Cena za nejlepší scénografickou publikaci

Cena za nejlepší scénografickou publikaci na PQ 2015 získala nejen veřejné uznání, ale především šířila povědomí o rozmanitém spektru publikací, které se zabývají problematikou scénografie: monografie scénografů, teoretické studie, scénografické manuály, periodika, práce věnované performativnímu prostoru atd.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy: 23. dubna 2018
Deadline: 17. srpna 2018
Zveřejnění vybraných projektů: 1. prosince 2018

Přílohy ke stažení

Best Scenography Publication Award Call for Proposals

Otevřená výzva PQ Studio: Workshopy a Masterclasses

PQ Studio: Workshopy a Masterclasses jsou jednodenní i vícedenní workshopy a přednášky zaměřené na propojení profesionálů a mladých rozvíjejících se umělců nebo studentů. V rámci otevřené výzvy hledáme profesionály, akademiky, arts manažery nebo umělce, kteří povedou workshopy týkající se všech oblastí performativního a vizuálního umění – scénografie, architektury, kostýmního návrhářství, loutkářství, zvukového designu, světelného designu, digitálních médií, projekcí, technického managementu, tance a choreografie nebo výtvarného umění.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 31. května 2018.

Formace

Formace se orientují na umělce, kteří vytvářejí jasně odlišitelná umělecká díla zasazená v zákonitostech času, prostředí, zvuku, pohybů, těl a/nebo materiálů. Performance mohou být prezentovány v jakoukoli dobu, přes den nebo v noci, opakovaně nebo jednorázově. Kurátoři sekce jsou D. Chase Angier a Serge von Arx.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 28. února 2018.

Fragments

Fragmenty bude prostor určený k reflexi a oslavě významných prací a významných umělců. Národní kurátory žádáme o prezentaci jednoho artefaktu, který je fragmentem nejen práce významného scénografa, ale představuje výrazný mezník ve vývoji scénografie té dané země či regionu.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 28. února 2018.

Site Specific Performance Festival

Site specific festival má za cíl představit projekty, které odpovídají specifické architektuře a jsou vytvořeny přímo pro prostor pražského Výstaviště, kde se další ročník PQ odehraje. Avšak, do finálního výběru se mohou dostat i site-generic performance, které již byly prezentovány v několika odlišných prostředích nebo prostředí připomínající prostor pražského Výstaviště.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 28. února 2018.

Otevřená výzva Výstava zemí a regionů

Výstava zemí a regionů je tradičně srdcem celého Pražského Quadriennale. Cílem následující edice PQ je pokusit se o větší spolupráci kurátorů zemí a regionů a vytvořit tak výstavu, která není jen sérií menších pod-výstav, ale celkovým prostředím, které nabízí specifický zážitek a unikátní náhled do světa scénografie zúčastněné země či regionu.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 31. října 2017.

Otevřená výzva Studenstká výstava

Hlavním záměrem Studentské výstavy je zachytit tvorbu v tom nejkřehčím stádiu – v období nejistoty, kdy umělci opouští bezpečné prostředí škol a jejich první realizace jsou odvážným prvním krokem a životním experimentem.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 31. října 2017.