Současné

Otevřená výzva PQ školám

Chcete se se svojí třídou zúčastnit PQ 2019 a vystavit váš společný projekt? Přihlaste se do soutěže určené základním, středním i mateřským školám z celé České republiky.

Společné téma pro všechny malé a mladé účastníky je „Zažij zázrak“ a my vám k tomu nabízíme prostor 27 000 cm3!

Důležité termíny

Deadline pro vytvoření „zázraku“: 30. března 2019

Přílohy ke stažení

Otevřená výzva Zažij zázrak!
Inspirační materiál

Minulé

Otevřená výzva 36Q˚ Experimental Sound

Pořád v pohybu, hlučný, přepsatelný. Zvuk. Připojte se k Johnu Richardsovi (Dirty Electronics) a zkoumejte, experimentujte, nacházejte s ním hranice zvuku. Během intenzivního procesu budete využívat prostor, elektrické obvody nebo vodu jako rozhraní pro experimentální tvorbu. Vyvrcholením propojení disciplin bude instalace Blue Hour.

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky: 3. února 2019

Přílohy ke stažení

Open Call for 36Q° Experimental Sound

Otevřená výzva pro účastníky PQ Studio: workshopy zaměřené na výsledky

Na výsledky zaměřené workshopy v rámci PQ Studio jsou intenzivní vícedenní kurzy pro studenty, mladé rozvíjející se umělce i etablované profesionály. Vytvořené výstavy, instalace a performance budou představeny publiku jako součást Emergence Festivalu na pražském Výstavišti. Účast je podmíněná zasláním přihlášek, ze kterých budou vybrání účastníci workshopů.

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky prodloužen do 18. ledna 2019.

Přílohy ke stažení

Call for participants for PQ Studio: Results Driven Workshops

Otevřená výzva 36Q˚ Intensive

36Q˚ („tři sta šedesátka“) prezentuje scénografii jako uměleckou a zároveň technickou disciplínu vytvářející aktivní, smyslové a převážně nehmatatelné prostředí. PQ otevřelo výzvu pro umělce, aby se ve spolupráci s mezinárodními lídry zapojili do intenzívního procesu tvorby velkorozměrové instalace Blue Hour.

 

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky prodloužen do 11. ledna 2019.

Přílohy ke stažení

Open Call for 36Q˚ Intensive

Otevřená výzva pro 36Q° AR/VR instalace

PQ otevřelo výzvu pro VR/AR designéry, umělce a umělecké kolektivy,  techniky a programátory, kteří mají zájem se účastnit série interaktivních projektů, jež budou prezentovány jako segmenty velkorozměrné instalace Blue Hour. Tato instalace je součástí projektu 36Q°, jež v rámci PQ 2019 oslavuje a objevuje proměnlivost kreativity!

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky prodloužen do 11. ledna 2019.

Přílohy ke stažení

Open Call for AR/VR Installations

Otevřená výzva pro stážisty

PQ, ve spolupráci s World Stage Design, vyhlašuje program pro stážisty. Studenti a rozvíjející se umělci mají příležitost získat hodnotné zkušenosti z oblasti živého umění a výstavnictví. Stážisté vedeny profesionály z oboru se budou podílet na produkci a technické realizaci největšího festivalu scénografie a získají hodnotné zkušenosti z realizace PQ 2019.

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky: 31. října 2018
Zveřejnění vybraných projektů: 29. listopadu 2018

Přílohy ke stažení

Open Call for Internship

Otevřená výzva PQ Studio: Společný projekt

PQ Studio: Společný projekt oslavuje praktické, řemeslné a umělecké provedení scénografie. Projekt slouží jako katalyzátor mezinárodní diskuze mezi studenty a jejich učiteli, kteří budou v rámci PQ 2019 studovat a vytvářet scénu pro hru Ubu Roi od Alfreda Jarryho. Následně nechává i prostor pro odbornou kritiku a diskuzi nad vystavenými projekty.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy: 13. července 2018
Deadline pro registraci do projektu: 1. října 2018
Deadline pro zaslání návrhů: 31. ledna 2019
Zveřejnění vybraných projektů: 28. února 2019

Přílohy ke stažení

PQ Studio: Common Design Project Call for Proposals

Otevřená výzva PQ+ 2019

IDU vyhlašuje výzvu k účasti v programu PQ+, který se uskuteční v rámci Pražského Quadriennale 2019.

O PQ+ 2019

Program PQ+ 2019 organizovaný Institutem umění – Divadelním ústavem bude součástí 14. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), které se koná od 6. do 16. června 2019. Hlavním záměrem programu PQ+ je představit zahraničním odborníkům a hostům PQ 2019 současná česká scénická umění s akcentem na scénografii.

Požadovaný profil prezentací přihlašovaných do programu PQ+ 2019

Do programu PQ+ 2019 lze přihlásit různé formy prezentace, jako jsou inscenace, performance, imerzivní, interaktivní a zážitkové eventy, výstavy, kompozice a další formáty prezentace tvorby z oblasti divadla, tance, hudby, light designu a sound designu, které se váží k oboru a/nebo tematice scénografie. Při sestavování programu budou upřednostněny prezentace realizované ve spolupráci pražských a mimopražských subjektů/umělců. Upřednostněna bude tvorba z divadelních sezón 2011/2012 až 2018/2019.

Podmínky pro zařazení do programu PQ+ 2019

Přihlášky do programu PQ+ 2019 se podávají prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na tomto odkazu. O zařazení projektu do programu rozhoduje Dramaturgická rada PerformCzech ve spolupráci s organizačním týmem PQ.

Přihlášky lze podávat do 30.11.2018. Rozhodnutí o zařazení do PQ+ 2019 bude k dispozici do 15.1.2019.

Benefity uvedení v programu PQ+ 2019

Poslední ročník této mezinárodní přehlídky se konal v roce 2015 na více než 60 místech v centru Prahy. Jeho součástí bylo přes 600 živých performancí a více než 150 výstav, na kterých během jedenácti dní představilo svá díla z oblasti scénografického, kostýmního, zvukového a světelného designu 78 různých zemí. Jednotlivé akce a projekty Pražského Quadriennale 2015 shlédlo na 180 000 diváků včetně 6000 akreditovaných profesionálů. Studentských workshopů a performancí se pak zúčastnilo přes 1300 studentů z celého světa.

Propagace PQ+ 2019 bude systematicky zacílena na zahraniční profesionály a návštěvníky PQ. Pro PQ+ 2019 bude zajištěna společná propagace formou tištěného materiálu zahrnujícího všechny akce, který bude distribuovaný nejen ve všech prostorech PQ, ale také do organizací a institucí, které se zapojí do projektu PQ+ 2019. Dále budou všechny projekty společně prezentovány na webu PQ a na propagačním webu českého divadla, tance a současného cirkusu do zahraničí www.PerformCzech.cz. Součástí propagačních aktivit bude prezentace v rámci dalších forem marketingu a PR (newsletter, tiskové zprávy, sociální sítě). Akreditovaní účastníci získají informace o programu PQ+ 2019 společně s dalšími materiály během registrace.

Podmínky pro uvedení v programu PQ+ 2019

Zabezpečení překladu do angličtiny (titulky, tlumočení, anotace apod.) u prezentací, které nejsou jazykově bezbariérové.

Prezentace se musí odehrávat v Praze (v dostupnosti MHD) v rozmezí 6.-16.6.2019.
Umělecké, finanční i produkční zajištění prezentace je na straně žadatele.
IDU vyčlení z programu Propagace českých scénických umění do zahraničí na rok 2019 částku, díky níž bude participovat na části finančních nákladů na pořádání akce, jako jsou:

– vstupenky pro zahraniční hosty a/nebo
– zajištění překladu do angličtiny a/nebo
– vnitrostátní dopravu a/nebo
– nájem prostor potřebných pro prezentaci.

Otevřená výzva PQ Studio: Festival

Studentský divadelní festival ve spolupráci s festivalem Zlomvaz uvede představení v Divadle DISK na DAMU a ve Studiu Řetízek a k tomu doprovodné site-specific performance v centru Prahy, za jejichž koncepcí a vznikem stojí jako hlavní tvůrčí síla studenti. Začínající divadelní tvůrci tak získají možnost představit svou práci na mezinárodní scéně a získat zpětnou vazbu od předních osobností v oboru.

Hledáme především studenty a začínající umělce napříč divadelních oborů, aby představili jejich práce v samotném srdci historické Prahy, a stali se tak součástí velké mezinárodní události PQ, která se odehrává jen jednou za 4 roky.

Důležité termíny
Deadline pro přihlášky byl 30. června 2018.

Open Call for PQ Studio: Festival

Otevřená výzva: Cena za nejlepší scénografickou publikaci

Cena za nejlepší scénografickou publikaci na PQ 2015 získala nejen veřejné uznání, ale především šířila povědomí o rozmanitém spektru publikací, které se zabývají problematikou scénografie: monografie scénografů, teoretické studie, scénografické manuály, periodika, práce věnované performativnímu prostoru atd.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy: 23. dubna 2018
Deadline: 17. srpna 2018
Zveřejnění vybraných projektů: 1. prosince 2018

Open Call for Best Publication Awards

Otevřená výzva: PQ Talks

PQ Talks je série prezentací, přednášek a diskuzí mapující scénografií v celé její šíří. PQ Talks se budou soustřeďovat na hlavní témata PQ 2019 reagující na tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: Imaginace, Proměny a Reflexe. Řečníci budou zkoumat co „scénografie“ znamená, co v skutečnosti je, co by mohla být a co byla.

Důležité termíny

Zveřejnění výzvy 4. dubna 2018
Deadline: 31. srpna 2018
Zveřejnění vybraných projektů: 31. října 2018

PQ Talks Call for Proposals