Co je to my.pq.cz?

my.pq.cz je industry systém, který pomáhá návštěvníkům, účastníkům a členům týmu PQ ideálně si naplánovat vlastní program v rámci PQ 2019:

/ návštěvníci (včetně studentů) si prostřednictvím této platformy mohou zakoupit akreditace, workshopy, propagační předměty, zarezervovat své místo na přednáškách v rámci PQ Talks nebo na představení v rámci PQ Studio, sestavit si svůj program nebo zakoupit ubytování na PQ 2019

/ profesionály si prostřednictvím této platformy mohou zakoupit akreditace, workshopy, propagační předměty, zarezervovat své místo na přednáškách v rámci PQ Talks nebo na představení v rámci PQ Studio, sestavit si svůj program nebo zakoupit ubytování na PQ 2019; navíc se mohou přihlásit do industry zóny a propojit se s dalšími profesionály, kteří se účastní PQ 2019

/ zástupci médií si mohou prostřednictvím této platformy sestavit svůj program a objednat ubytování; navíc zde budou zveřejňovány veškeré tiskové zprávy a fotografie k užití

/ kurátoři/vystavující/performeři/přednášející systém využijí ke komunikaci s týmem PQ a mohou si prostřednictvím této platformy sestavit svůj program a objednat ubytování; navíc se mohou přihlásit do industry zóny a a propojit se s dalšími profesionály, kteří se účastní PQ 2019

Kdy se bude PQ 2019 konat?

Nadcházející 14. ročník PQ 2019 se bude konat od 6. do 16. června 2019.

Kde se bude PQ 2019 konat?

Po dlouhých 12 letech se Pražské Quadriennale vrací do Průmyslového paláce a na pražské Výstaviště. Podívejte se na video, které přibližuje jednotlivé výstavní prostory, kde se odehraje PQ 2019.

Studentský program – PQ Studio se tradičně odehraje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Jaké je téma PQ 2019?

PQ představuje umění scénografie, kde hlavním stavebním prvkem jsou emoce, kde všechny nové kroky jsou společným hledáním, obrovským dobrodružstvím. Právě sama scénografie může být otázkou, výhrůžkou, řešením nebo i prvkem přinášejícím dalekosáhlé změny.
Nový ročník PQ je volně inspirován Zlatou trigou, a to nejen sousoším a hlavní cenou, která je na PQ tradičně udělována za nejlepší expozici. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou naše tři hlavní směry pohledu, kterými budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: imaginace, proměnya reflexe.

Korelují daná témata s danými výstavami?

Ano, každá ze tří hlavních témat koresponduje s jednou ze tří hlavních výstav.
Téma Imaginace zahrnuje Studentskou výstavu a vyzývá kurátory, aby představili realizované práce i rozpracované koncepty studentů a mladých scénografů v prvních pěti letech jejich profesionální praxe.
Výstava zemí a regionů se věnuje tématu Proměny. Každý národní tým by měl najít způsob, jak vyjádřit a zasvětit diváky do současných trendů divadla a scénografie ve všech jejích formách, jež odrážejí dění a myšlenky současné společnosti dané země či regionu, a zároveň poukázat na nejobjevnější scénografická díla realizovaná v posledních šesti letech. Hlavní důraz bude kladen na unikátnost řešení, kde omezení vycházející ze zadání vedou k vytvoření inovativních přístupů a trendů a jsou impulsem nové kreativity. Kurátoři Výstavy zemí a regionů by se měli pokusit o větší spolupráci a vytvořit tak výstavu, která není jen sérií menších pod-výstav, ale prostředím, které nabízí místa přinášející specifický zážitek a unikátní náhled do světa scénografie dané země či regionu.
Téma Reflexe se propojuje s výstavou Fragmenty, jež značí prostor určený k reflexi a oslavě významných prací a významných umělců. Našim cílem je vytvořit výstavu modelů, kostýmů a objektů pocházejících z dílen žijících legend scénografie.

Workshopy

Obdržím při nákupu vstupenky na workshop automaticky i akreditaci?

Ne. Abyste si zajistili vstup na všechny akce PQ 2019, měli byste si při nákupu vstupu na workshop rozmyslet, zda si raději rovnou nezakoupit i akreditaci.

 

Kolik stojí vstup na workshop a kde jej získám?

Vstupné na workshopy se liší podle jejich tématu a délky workshopu. Konkrétní informace včetně cen vstupného budou zveřejněny během jara 2019.

Nezapomeňte si rezervaci na všechny workshopy vyzvednout nejméně 30 minut předem, jinak Vaše rezervace propadne a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům!

Pro kolik účastníků workshopy a masterclasses budou?

Každý workshop a masterclass je určen pro 10-25 účastníků v závislosti na jeho formátu.

Jaký je oficiální jazyk workshopů a masterclasses?

Všechny workshopy a masterclasses budou probíhat v angličtině.

PQ Studio: Studentský divadelní festival

Jaké má Divadlo DISK technické zázemí?

Detailní popis technického zázemí Divadla DISK je k dispozici ZDE.

Budou zábory a povolení k využití alternativních prostor obstarány týmem PQ?

PQ tým zařídí veškerou potřebnou administrativu spojenou se zábory a povolením k užití alternativních prostranství. Navržená alternativní místa zmíněná v otevřené výzvě zahrnují náměstí, ulici a městskou pasáž. PQ tým poskytne bližší specifikace lokací vybraným projektům.

Performance

Budou některé performance probíhat i mimo areál Výstaviště?

Ano, budou. Performance Formací budou zahájeny na různých místech Prahy, všechny ale budou zakončeny v areálu Výstaviště Praha. Ověřte si v programu startovací body jednotlivých performancí.

Akce v rámci PQ Studia se konají v budově DAMU (Karlova 26, Praha 1); workshopy a performance v PQ Studiu: festivalové performance budou probíhat na výše uvedené adrese a také na jiných místech zmíněných v programu (ulice V Kotcích, náměstí Jana Palacha, DUP39). U performancí probíhajících na DAMU a v DUP39 je vstup zpoplatněn (anebo umožněn na základě akreditací), vstup na venkovní performance je zdarma.

Prosím, nezapomeňte se dostavit na všechny performance konané v interiérech nejméně 30 minut předem, jinak Vaše rezervace propadne a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům!

Tým PQ návštěvníky vyzývá k návštěvě programu PQ+ 2019, v jehož rámci se můžete seznámit s českými divadelními soubory a jejich významnými inscenacemi.

Praktické info

Rád bych se přihlásil/a jako dobrovolník/dobrovolnice…

Pomoc dobrovolníků je velmi vítána. Chcete-li se stát součástí našeho přátelského týmu, postupujte dle těchto kroků.

Ubytování pro návštěvníky

Oficiální ubytovací partner pro PQ 2019 je Mama Shelter (Veletržní 20, Praha 7).

Doporučeným poskytovatelem ubytovacích služeb je Estec. Odkaz na speciální nabídku pokojů pro PQ bude zveřejněn již brzy.

Návštěvníkům doporučujeme si najít ubytování na území městské části Praha 7, tj. v okolí areálu Výstaviště Praha.