Kdy se bude PQ 2019 konat?

Nadcházející 14. ročník PQ 2019 se bude konat od 6. do 16. června 2019.

Kde se bude PQ 2019 konat?

Po dlouhých 12 letech se Pražské Quadriennale vrací do Průmyslového paláce a na pražské Výstaviště. Podívejte se na video, které přibližuje jednotlivé výstavní prostory, kde se odehraje PQ 2019.

Studentský program – PQ Studio se tradičně odehraje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Jaké je téma PQ 2019?

PQ představuje umění scénografie, kde hlavním stavebním prvkem jsou emoce, kde všechny nové kroky jsou společným hledáním, obrovským dobrodružstvím. Právě sama scénografie může být otázkou, výhrůžkou, řešením nebo i prvkem přinášejícím dalekosáhlé změny.
Nový ročník PQ je volně inspirován Zlatou trigou, a to nejen sousoším a hlavní cenou, která je na PQ tradičně udělována za nejlepší expozici. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou naše tři hlavní směry pohledu, kterými budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: imaginace, proměnya reflexe.

Korelují daná témata s danými výstavami?

Ano, každá ze tří hlavních témat koresponduje s jednou ze tří hlavních výstav.
Téma Imaginace zahrnuje Studentskou výstavu a vyzývá kurátory, aby představili realizované práce i rozpracované koncepty studentů a mladých scénografů v prvních pěti letech jejich profesionální praxe.
Výstava zemí a regionů se věnuje tématu Proměny. Každý národní tým by měl najít způsob, jak vyjádřit a zasvětit diváky do současných trendů divadla a scénografie ve všech jejích formách, jež odrážejí dění a myšlenky současné společnosti dané země či regionu, a zároveň poukázat na nejobjevnější scénografická díla realizovaná v posledních šesti letech. Hlavní důraz bude kladen na unikátnost řešení, kde omezení vycházející ze zadání vedou k vytvoření inovativních přístupů a trendů a jsou impulsem nové kreativity. Kurátoři Výstavy zemí a regionů by se měli pokusit o větší spolupráci a vytvořit tak výstavu, která není jen sérií menších pod-výstav, ale prostředím, které nabízí místa přinášející specifický zážitek a unikátní náhled do světa scénografie dané země či regionu.
Téma Reflexe se propojuje s výstavou Fragmenty, jež značí prostor určený k reflexi a oslavě významných prací a významných umělců. Našim cílem je vytvořit výstavu modelů, kostýmů a objektů pocházejících z dílen žijících legend scénografie.

Studenti

Jaké projekty a výstavy jsou určené především pro studenty?

PQ připravilo několik projektů, které jsou věnovány studentům a začínajícím designérům. PQ Studio (dříve PQ Studentská sekce, Scenofest nebo SpaceLab) bude zahrnovat performance festival, workshopy, speciální lekce.

PQ STUDIO: WORKSHOPS & MASTERCLASSES
výzva byla zveřejněna 30. 3. 2018
deadline pro zaslání přihlášek byl 31. 5. 2018

PQ STUDIO: STUDENT PERFORMANCE FESTIVAL
výzva byla zveřejněna 30. 4. 2018
deadline pro zaslání přihlášek byl 30. 6. 2018

PQ STUDIO: COMMON DESIGN PROJECT
výzva bude zveřejněna 29.6.2018
deadline pro zaslání přihlášek je do 10.1.2019

36Q°
Projekt 36Q˚ představuje scénografii jako umělecké i technické médium, jež vytváří aktivní, smyslová a především nehmatatelná prostředí. Projekt bude provázán s dílnami. Vytvoříme experimentální prostředí vybavené technikou, ve kterém budou mít studenti možnost spolupracovat s profesionály z oboru světelného a zvukového designu i mediální tvorby.

výzva je zveřejněna v sekci Open Calls
deadline pro zaslání přihlášek je do 11.1.2019

STUDENTSKÁ VÝSTAVA
Studentská výstava předvede ty nejlepší práce studentů a začínajících umělců/absolventů do 5 let po opuštění školy.

PQ Studio

Kdy se otevře přihlašování na workshopy a masterclasses?

Registrace na workshopy a masterclasses se otevře na přelomu ledna a února 2019.

Od 1. září 2018 do 21. října 2018 proběhla registrace na workshopy zaměřené na výsledky, kde bylo nutné zaslat přihlášku. Informace o vybraných účastnících budou zveřejněny v sekci PQ Studio.

Pro kolik účastníků workshopy a masterclasses budou?

Každý workshop a masterclass je určen pro 10-25 účastníků v závislosti na jeho formátu.

Jaký je oficiální jazyk workshopů a masterclasses?

Všechny workshopy a masterclasses budou probíhat v angličtině.

PQ Studio: Studentský divadelní festival

Jaké má Divadlo DISK technické zázemí?

Detailní popis technického zázemí Divadla DISK je k dispozici ZDE.

Budou zábory a povolení k využití alternativních prostor obstarány týmem PQ?

PQ tým zařídí veškerou potřebnou administrativu spojenou se zábory a povolením k užití alternativních prostranství. Navržená alternativní místa zmíněná v otevřené výzvě zahrnují náměstí, ulici a městskou pasáž. PQ tým poskytne bližší specifikace lokací vybraným projektům.

PQ Talks
Cena za nejlepší scénografickou publikaci