Co je to my.pq.cz?

my.pq.cz je industry systém, který pomáhá návštěvníkům, účastníkům a členům týmu PQ vhodně si naplánovat vlastní program v rámci PQ 2019:

/ návštěvníci (včetně studentů) si prostřednictvím této platformy mohou zakoupit akreditace, workshopy, propagační předměty, zarezervovat své místo na přednáškách v rámci PQ Talks nebo na představení v rámci PQ Studio, sestavit si svůj program nebo zakoupit ubytování na PQ 2019

/ profesionálové si prostřednictvím této platformy mohou zakoupit akreditace, workshopy, propagační předměty, zarezervovat své místo na přednáškách v rámci PQ Talks nebo na představení v rámci PQ Studio, sestavit si svůj program nebo zakoupit ubytování na PQ 2019; navíc se mohou přihlásit do industry zóny a propojit se s dalšími profesionály, kteří se účastní PQ 2019

/ zástupci médií si mohou prostřednictvím této platformy sestavit svůj program a objednat ubytování; navíc zde budou zveřejňovány veškeré tiskové zprávy a fotografie k užití

/ kurátoři/vystavující/performeři/přednášející systém využijí ke komunikaci s týmem PQ a mohou si prostřednictvím této platformy sestavit svůj program a objednat ubytování; navíc se mohou přihlásit do industry zóny a a propojit se s dalšími profesionály, kteří se účastní PQ 2019

Kdy se bude PQ 2019 konat?

Nadcházející 14. ročník PQ 2019 se bude konat od 6. do 16. června 2019.

Kde se bude PQ 2019 konat?

Po dlouhých 12 letech se Pražské Quadriennale vrací do Průmyslového paláce a na pražské Výstaviště. Podívejte se na video, které přibližuje jednotlivé výstavní prostory, kde se odehraje PQ 2019.

Studentský program – PQ Studio se tradičně odehraje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Jaké je téma PQ 2019?

PQ představuje umění scénografie, kde hlavním stavebním prvkem jsou emoce, kde všechny nové kroky jsou společným hledáním, obrovským dobrodružstvím. Právě sama scénografie může být otázkou, výhrůžkou, řešením nebo i prvkem přinášejícím dalekosáhlé změny.
Nový ročník PQ je volně inspirován Zlatou trigou, a to nejen sousoším a hlavní cenou, která je na PQ tradičně udělována za nejlepší expozici. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou naše tři hlavní směry pohledu, kterými budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: imaginace, proměnya reflexe.

Korelují daná témata s danými výstavami?

Ano, každé ze tří hlavních témat koresponduje s jednou ze tří hlavních výstav.
Téma Imaginace zahrnuje Studentskou výstavu a vyzývá kurátory, aby představili realizované práce i rozpracované koncepty studentů a mladých scénografů v prvních pěti letech jejich profesionální praxe.
Výstava zemí a regionů se věnuje tématu Proměny. Každý národní tým by měl najít způsob, jak vyjádřit a zasvětit diváky do současných trendů divadla a scénografie ve všech jejích formách, jež odrážejí dění a myšlenky současné společnosti dané země či regionu, a zároveň poukázat na nejobjevnější scénografická díla realizovaná v posledních šesti letech. Hlavní důraz bude kladen na unikátnost řešení, kde omezení vycházející ze zadání vedou k vytvoření inovativních přístupů a trendů a jsou impulsem nové kreativity. Kurátoři Výstavy zemí a regionů by se měli pokusit o větší spolupráci a vytvořit tak výstavu, která není jen sérií menších pod-výstav, ale prostředím, které nabízí místa přinášející specifický zážitek a unikátní náhled do světa scénografie dané země či regionu.
Téma Reflexe se propojuje s výstavou Fragmenty, jež značí prostor určený k reflexi a oslavě významných prací a významných umělců. Našim cílem je vytvořit výstavu modelů, kostýmů a objektů pocházejících z dílen žijících legend scénografie.

Když se účastním jak projektu Emergence: Výměna zkušeností, tak i Emergence: Knihovna portfolií, mohu použít stejné portfolio pro oba nebo mám donést dva výtisky?

V tomto případě byste měli donést dvě kopie vašeho portfolia, jednu, kterou necháte v Knihovně portfolií a jednu, kterou si s sebou vezmete jako podklad pro diskuzi během projektu Výměna zkušeností. Portfolia však nemusí být stejná, mohou obsahovat různé projekty, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám obou programů.

Workshopy

Kdy se otevřou registrace na PQ Studio: experimentální workshopy?

Registrace na workshopy se otevřela 19. dubna 2019 o 10:00 (CEST). Registrace probíhá přes GoOut.

Budou na plně obsazených workshopech k dispozici volná místa pro příchozí?

Ano, je to možné. Účastníci experimentálních workshopů se na místo musí dostavit nejméně 30 minut předem, jinak jejich rezervace propadne a místo bude nabídnuto dalším zájemcům!

Obdržím při nákupu vstupenky na workshop automaticky i akreditaci?

Ne. Abyste si zajistili vstup na všechny akce PQ 2019, měli byste si při nákupu vstupu na workshop rozmyslet, zda si raději rovnou nezakoupit i akreditaci.

 

Kolik stojí vstup na workshop a kde jej získám?

Vstupné na workshopy se liší podle jejich tématu a délky workshopu. Konkrétní informace včetně cen vstupného jsou zveřejněny v sekci Projekty, pod PQ Studio, nebo ZDE.

Nezapomeňte si rezervaci na všechny workshopy vyzvednout nejméně 30 minut předem, jinak Vaše rezervace propadne a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům!

Pro kolik účastníků workshopy a masterclasses budou?

Každý workshop a masterclass je určen pro 10-25 účastníků v závislosti na jeho formátu.

Jaký je oficiální jazyk workshopů a masterclasses?

Všechny workshopy a masterclasses budou probíhat v angličtině.

PQ Studio: Studentský divadelní festival

Jaké má Divadlo DISK technické zázemí?

Detailní popis technického zázemí Divadla DISK je k dispozici ZDE.

Budou zábory a povolení k využití alternativních prostor obstarány týmem PQ?

PQ tým zařídí veškerou potřebnou administrativu spojenou se zábory a povolením k užití alternativních prostranství. Navržená alternativní místa zmíněná v otevřené výzvě zahrnují náměstí, ulici a městskou pasáž. PQ tým poskytne bližší specifikace lokací vybraným projektům.

Performance

Budou některé performance probíhat i mimo areál Výstaviště?

Ano, budou. Performance Formací budou zahájeny na různých místech Prahy, všechny ale budou zakončeny v areálu Výstaviště Praha. Ověřte si v programu startovací body jednotlivých performancí.

Akce v rámci PQ Studia se konají v budově DAMU (Karlova 26, Praha 1); workshopy a performance v PQ Studiu: festivalové performance budou probíhat na výše uvedené adrese a také na jiných místech zmíněných v programu (ulice V Kotcích, náměstí Jana Palacha, DUP39). U performancí probíhajících na DAMU a v DUP39 je vstup zpoplatněn (anebo umožněn na základě akreditací), vstup na venkovní performance je zdarma.

Prosím, nezapomeňte se dostavit na všechny performance konané v interiérech nejméně 30 minut předem, jinak Vaše rezervace propadne a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům!

Tým PQ vyzývá návštěvníky k návštěvě programu PQ+ 2019, v rámci kterého se můžete seznámit s českými divadelními soubory a jejich významnými inscenacemi.

Praktické info

Rád bych se přihlásil/a jako dobrovolník/dobrovolnice…

Pomoc dobrovolníků je velmi vítána. Chcete-li se stát součástí našeho přátelského týmu, postupujte dle těchto kroků.

Ubytování pro návštěvníky

Oficiální ubytovací partner pro PQ 2019 je Mama Shelter (Veletržní 20, Praha 7).

Doporučeným poskytovatelem ubytovacích služeb je Estec. Odkaz na speciální nabídku pokojů pro PQ je zveřejněn v sekci Praktické informace, pod Ubytování, nebo ZDE.

Návštěvníkům doporučujeme si najít ubytování na území městské části Praha 7, tj. v okolí areálu Výstaviště Praha.

Akreditace a vstupenky

Když přijdu na PQ na 5 dní, jakou akreditaci si mám koupit?

Nejlepší bude koupit si 11-denní akreditaci. Akreditace není možné prodloužit, ani opakovaně zakoupit.
Připravili jsme pro vás bohatý program, zůstaňte a užijte si ho co nejdéle!

Jak získám akreditaci a jaké jsou její výhody?

Akreditace jsou již v prodeji prostřednictvím platformy my.pq.cz. Akreditace jejich držitelům umožní navštívit veškeré výstavy, performance a debaty v rámci PQ 2019 zdarma. Akreditovaní účastníci si i přesto budou muset zajistit předběžné rezervace vstupu na všechny performance konané v interiérech, na večerní prezentace PQ Talks (na ranní a odpolední přednášky v rámci PQ Talks není potřeba se registrovat). Registrace se otevřou na jaře 2019.

Jaké možnosti akreditace PQ 2019 nabízí?

PQ 2019 nabízí různé možnosti nákupu akreditací. Podívejte se na stránku Akreditace, kde jsou uvedené typy i ceny.

Jak si pořídit studentskou akreditaci?

Studenti jsou na PQ 2019 velmi vítáni a mohou využít výhodnou cenovou nabídku k pořízení akreditací. Během registrace na my.pq.cz studenti kliknou na možnost „student“ a nahrají sken svého dokladu o studiu (ISIC, indexu apod.), který správce stránek obratem prověří a potvrdí. Poté, co student obdrží od PQ email s potvrzením, bude si moci zvolit délku platnosti akreditace a provést platbu.

Mohu si pořídit akreditaci i na místě?

Samozřejmě, ano. Akreditace budou v prodeji i na akreditačních místech PQ v Průmyslovém paláci. Přesto vám doporučujeme využít online předprodej, abyste se vyhnuli frontám na místě.

Kdy končí prodej online akreditací?

Akreditace lze zakoupit v online předprodeji za snížené předprodejní ceny do 18. května 2019 do 24:00. Po tomto datu budou v online prodeji jen akreditace „last minute“ za vyšší cenu (stejnou jako na místě). Rádi bychom vás jako naše budoucí návštěvníky vyzvali, abyste si zakoupili akreditace v předprodeji, ať máme představu, kolik vás máme očekávat a abychom na vás všechny byli dokonale připraveni!

Kde zakoupím jednorázové vstupenky a za kolik?

Vstupenky na PQ 2019 bude možné zakoupit již v předprodeji na jaře 2019. Základní cena jednorázové jednodenní vstupenky je 350 CZK, pro studenty a rodiče s dětmi je to 150 CZK. Děti do 15 let věku, senioři od 65 let a invalidé mají na PQ 2019 vstup zdarma. I přesto se i tito návštěvníci musí dostavit k pokladnám PQ a vyžádat si bezplatnou vstupenku.

Chtěl/a bych zakoupit hromadné (skupinové) akreditace/vstupenky/vstupy na workshopy. Musím zaregistrovat každého návštěvníka zvlášť?

Ne, nemusíte. Každý člen vaší skupiny se zaregistruje zvlášť. Pro snadnější orientaci, postupujte dle následujících kroků:

Postup pro ty, za které platí akreditaci jiná osoba:
1/ Zvolte, o jakou akreditaci máte zájem. 
2/ Vyplňte požadované informace.
3/ Pokud zvolíte studentskou akreditaci, je třeba nahrát sken dokladu o studiu (ISIC, univerzitní ID karty apod.), ten bude následně potvrzen správcem stránek PQ.
4/ Studenti a profesionálové se mohou rozhodnout, zda chtějí získat přístup do uzavřené zóny „industry guide“, kde uvidí kontakty na další profesionály.
5/ Po tom, co je vaše studentská karta potvrzena, pokračujte na „Hromadná platba“, na základě čeho Vám bude na mail zaslán kód.
6/ Kód přepošlete na osobu, která bude platbu realizovat. Kód je platný 14 dní, poté bude deaktivován!

 Postup pro ty, co realizují hromadnou platbu:
1/ Zvolte, o jakou akreditaci máte zájem. 
2/ Vyplňte požadované informace.
3/ Profesionálové a studenti se mohou rozhodnout, zda chtějí získat přístup do uzavřené zóny „industry guide“, kde uvidí kontakty na další profesionály.
4/ Požádejte ty osoby, za které platíte, aby Vám přeposlali vygenerované kódy. Nezapomeňte, že kódy jsou platné jen 14 dní.
5/ Pokračujte na „Hromadná platba“, na mail Vám bude přeposlán vygenerovaný kód pro platbu Vaší akreditace a link směrující do košíku.
6/ Do kódových políček vyplňte všechny vám přeposlané kódy, včetně Vám vygenerovaného kódu. V košíku se Vám objeví suma za všechny akreditace dle jejich typu a délky platnosti.
7/ Dokončete hromadný nákup.