Lesk a bída ekologické udržitelnosti

Možnosti a limity zodpovědnosti k životnímu prostředí při pořádání mezinárodních festivalů

Záznam z diskuze je k zhlédnutí na Youtube.  

Stav klimatické nouze PQ trápí!

I proto jsme si dali za cíl přistoupit k pořádání PQ 2019 s ekologickým zřetelem. Během realizace největšího festivalu scénografie a divadelního prostoru jsme na poli ekologické udržitelnosti získali řadu praktických zkušeností, o které jsme se podělili s organizátory kulturních akcí a poskytli jsme zpětnou vazbu zástupcům státní správy a relevantním subjektům, které se tématu věnují.

Nejsme v tom sami!

Přínosné tipy z praxe měli i další kulturní produkce, které sme přizvali do panelové diskuze rozdělené do tří tematických bloků:

Praktické kroky při realizaci kulturní akce

PQ (Marie Kašparová) se společně se zástupci Signal Festivalu (Matěj Vlašánek), 4+4 dny v pohybu (Markéta Černá), Institutem cirkulární ekonomiky (Barbora Kebová) a společností Augiášův chlév (Štěpán Suchochleb) zaměřila na problematiku recyklace materiálů, instalací a dekorací, gastro nádobí, na ekologickou stopu spojenou s přepravou osob nebo zboží, zelenou energii, potřebu tištěné propagace a další okruhy spojené s praktickými kroky pořádaní akcí.

moderoval: Ondřej Cihlář

Hodnotové nastavení při organizaci akce a komunikace s publikem

PQ si je jako organizátor kulturního festivalu vědom ekologického zatížení životního prostředí. Jsou to ale často právě umělci a organizátoři, kdo na téma environmentální zodpovědnosti reaguje a snaží se ho šířit mezi širokou veřejnost. Může poselství díla nebo osvěta a hodnotové nastavení vykoupit uhlíkovou stopu? Má to smysl? O svoje zkušenosti se podělili PQ (Pavlína Šulcová), Lunchmeat (Václav Kovář), Společnost Jindřicha Chalupeckého (Veronika Čechová), Designblok (Adéla Hlavatá), Aliance pro energetickou soběstačnost (František Marčík) a MFDF Ji.hlava (Luboš Slovák).

moderoval: Ondřej Cihlář

Vytvoření podmínek k pořádání ekologicky zodpovědné akce

Jaké jsou legislativní podmínky, podpora a infrastruktura proto, aby se daly naplnit požadavky donátorů, samosprávy a státní správy na ekologicky udržitelné kulturní akce? Odpověď se jsme se snažili najít s pomocí Radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové, zástupce Komise Rady h. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima Jiřím Knitlem, slovenského Fondu na podporu umenia (Gabriel Hushegyi), Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (Jana Dlouhá) a Institutu umění – Divadelního ústavu (Martina Pecková Černá).

moderoval: Jiří Sulženko

Burza nápadů

Po diskuzních blocích následovala Burza nápadů, kdy se v krátkých 10-minutových prezentacích představily organizace přinášející řešení pro udržitelné pořádaní akcí: Papelote, Bohempia, Sodastream a Augiášův chlév.