Slavnostní zahájení Pražského Quadriennale 2019

ECHO–METAMORPHOSES
ZAHRADY ŽIVOTA
Areál Výstaviště Praha, 5.6.2019 v 20:00

ECHO–METAMORPHOSES je výzkumně-experimentálním projektem spolku opera povera, který se zabývá hledáním nových hudebně-divadelních forem. Volně vychází z operní instalaci ECHO–METAMORPHOSES I provedenou skladatelem Vítem Zouharem a režisérem a scénografem Roccem v rámci Pražského Quadriennale 2015 v Českém muzeu hudby a posléze na operní ambient ECHO–METAMORPHOSES II z roku 2017. Svým tématem se projekt obsahově vrací k pra-inspiraci prvních oper vůbec: ke starořímskému básníkovi Ovidiovi a jeho hlavnímu epickému dílu Proměny či Metamorphoses obsahující celou řadu mýtů popisujících různé proměny živého. „ZAHRADY ŽIVOTA“ jsou takto třetím projektem z řady alternativního polyoperního cyklu a vychází z Roccovy teze, že vše, co jakýmkoliv způsobem propojuje zvuk a prostor, může být interpretováno jako opera. Opera jako interdisciplinární multimediální umělecká forma má proniknout široko mimo kamenné divadlo a snažit se takto netradičním způsobem a formou oslovovat širokou veřejnost. Po svém zrodu v rámci PQ 2015 se tento projekt ozývá jako nové echo v rámci slavnostního zahájení PQ 2019.

UMĚLECKÉ A PROJEKTOVÉ VEDENÍ:

Slovinský umělec Rocc (*1979) vystudoval operní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, postgraduálně studoval scénografii v Curychu a v Offenbachu nad Mohanem. Jako režisér a výtvarník vytvořil více než 40 operních produkcí a spolupracoval s národními divadly v Praze, Brně, Ostravě, Lublani (Slovinsko), Rize (Lotyšsko), Vroclavi (Polsko) nebo s Operou Bergen (Norsko). Jeho práce byla prezentovaná na mnoha mezinárodních festivalech. Speciální Roccovou profilací je současná opera, je zakladatelem a uměleckým vedoucím skupiny „opera povera“. Jeho tvorba v současném hudebním divadle je spojena s alternativním divadelním uměním, instalacemi, novými médii a site-specific projekty. V letech 2008-2009 byl zástupcem uměleckého šéfa a v letech 2009–2011 uměleckým šéfem Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Následně v letech 2011–2013 působil jako umělecký šéf Státní opery Praha, která se v lednu 2012 propojila s Operou Národního divadla v Praze. V letech 2013–2019 byl uměleckým šéfem Opery Národního divadla v Lublani. Je docentem v oboru operního herectví na Hudební akademii v Lublani a členem odborných porot na mezinárodních pěveckých soutěžích doma i v zahraničí.

Vít Zouhar (*1966), hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog je autorem nebo spoluautorem šesti oper (napr.: L´Arianna, La Dafne, Coronide, Torso), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl (Brána slunce, Blízká setkání zběsilostí srdce, Pinnas columbae), hudebních her a zvukových instalací (Arcadi, zaHRAda, Tastes). Jeho hudba je spojována s minimalismem a postmodernou. Řada skladeb vznikla na objednávku (Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je nahrávána a pravidelně prováděna v Evropě a USA. Zouharova divadelní tvorba byla a je v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafne, Noci Dnem, Otvírání studánek Alfréda Radoka), Ensemble Damian (L´Arianna, Coronide, Torso, Saeculum Coronatum) a opera pověra (ECHO, ECHO II). Jako hostující skladatel působil ve Werkstadt Graz a na IEM Graz. V roce 2001 Zouhar spoluzaložil program Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově. Od roku 2010 je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Zouhar je držitelem Ceny Alfréda Radoka, NUBERG a řady dalších ocenění.

UMĚLECKO-REALIZAČNÍ TÝM:

autor projektu a režie: Rocc
spoluautor projektu a zvukový umělec: Vít Zouhar
umělecká koordinace: Markéta Fantová
kostýmy: Belinda Radulović
mistr zvuku: Jakub Suchomel
světelný design: Adam Uzelac
produkce: Jana Michalcová
maskérka: Veronika Benešová
asistent kostýmní výtvarnice: Borjan Litovski

ÚČINKUJÍCÍ:

Plaza: PLANETY/ZEMĚ
Ran Jiao, Jitka Jiřištová + Antonín Krejčí, Paulina Kinga Dobosz, Amélie Poledňáková, Carolina Arandia, Barbora Maksymovová, Jitka Osička

Brána: HŘIŠTĚ/OHEŇ
Adéla Kašparová + Adam Capouch

Centrální hala: CHODBY/ÉTERU
Jana Bitterová, Jitka Čechová, David Králík, Žaneta Musilová, Adam Rai

Křižíková fontána: VZDUCH
Kateřina Jabůrková, Barbora Ptáčková, Ester Trčková, Milan Nikles

Křižíková fontána: ECHO/VODA: ISHA trio
Lucie Rozsnyó, Sára Medková, Jana Pavlíčková