Vyhlášení PQ 2019 Ceny o nejlepší scénografickou publikaci

Porota velmi oceňuje vysokou kvalitu publikací, které byly do soutěže o Cenu pro nejlepší scénografickou publikaci PQ 2019 přihlášeny. Šíře scénografických zájmů, perspektiv, množství scénografických aktivit po celém světě, inovativní výzkum a objevy jsou ohromující a pro porotu bylo velmi obtížné o vítězi rozhodnout. Porota se proto usnesla vyhlásit širší výběr dvaceti publikací („longlist“) a posléze užší výběr osmi publikací („shortlist“), a tím ocenit a obdivně uznat kvalitu a bohatství knih, které byly do soutěže přihlášeny. Longlist a shortlist můžete najít ZDE.

Některé tituly se dotýkaly scénografie i v tom nejširším slova smyslu pouze okrajově, a ačkoli šlo často o znamenité publikace, nebyly do užšího výběru zařazeny. Porota také lituje, že několik publikací se svým datem vydání o pár týdnů nevešlo do stanovaných kritérií soutěže. Doufáme, že tyto vynikající knihy získají ocenění a zasloužené uznání v jiných soutěžích tak, jako si získali obdiv naší poroty.

Po dlouhých diskusích se porota bezvýhradně shodla na výběru – širším, užším a vítězích. Ačkoli byl tento rozhodovací proces obzvláště obtížný, odměnou bylo, že probíhal ve společnosti krásně vypravených knih, které přinášejí obohacující poznatky v esteticky vynikajícím podání – formátu, ilustracích, grafickém designu, písmu a celkovém provedení. Vítězné publikace v sobě spojují celou škálu mimořádných kvalit, od pronikavé reflexe divadla a jeho praxe, uznalého povědomí tradic a dějin, přes průlomový archivní výzkum, kulturní různorodost a inkluzivitu, přísné badatelské zásady až po knihu jako krásný artefakt sám o sobě. Autoři, editoři, výtvarníci, sazeči, nakladatelé a distributoři, stejně jako všichni, kdo se o takovou žeň scénografických publikací zasloužili, si zaslouží uznání za své výjimečné úsilí.

Vyhlášením širšího a užšího výběru a finalistů ceny by porota ráda vyjádřila ocenění uměleckým, akademickým, intelektuálním a humanistickým výsledkům, které tyto publikace přinesly a které Cenu o nejlepší scénografickou publikaci PQ 2019 přetvořily v hotový svátek scénografie jako disciplíny.

 PQ 2019 Cena o nejlepší scénografickou publikaci

Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body
Autor: Donatella Barbieri (s přispěním Melissy Trimingham)
Nakladatelství Bloomsbury Academic, 2017
ISBN 9781474271400

Teprve v posledních letech si kostým získal více důsledného kritického zájmu a kniha Donatelly Barbieri Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body in Performance, napsaná s příspěním Melissy Trimingham, je toho nejlepším příkladem. Jedná se o výborně badatelsky zpracovanou knihu, bohatou na vizuální materiály, která zdůrazňuje potenciál a význam kostýmu coby „dialogického prvku představení se svými vlastními, často komplexně vytvořenými významy“ (167). Barbieri kniha je důkladná a přitom čtenářsky přístupná, opírá se o pečlivý archivní výzkum a spájí v sobě analýzu historických kostýmů se studiemi současného užití kostýmu a těla v kostýmu při tvorbě představení. Jedná se o vysoce podnětnou, intelektuálně provokativní a krásně vypravenou knihu, která zásadním způsobem přispívá k našemu porozumění kostýmní scénografie a performance designu.

Cena o nejlepší scénografickou publikaci PQ 2019 – Čestné uznání

 Setting the stage: 12 fortællinger on Scenography
Autor Trine Ross

Nakladatelství Lindhardt og Ringhof, 2018
ISBN 9788711692554

 Porota by také ráda ocenila Setting the Stage: 12 Narratives on Scenography čestným uznáním proto, jakým způsobem prezentuje a reprezentuje scénografii, její složky a procesy v jejích různých žánrech, formách a reflektuje současnou scénografickou praxi podnětným způsobem. Činí tak nikoli jen prostřednictvím psaného textu, ale také za pomoci nádherně vypraveného vizuálního materiálu.

 Porota soutěže:

Barbora Příhodová (kurátorka PQ Talks, Villanova University, USA)
Šárka Havlíčková Kysová (předsedkyně ediční rady časopisu Theatralia, Masarykova univerzita, CZ)
Pavel Drábek (kurátor PQ Talks, University of Hull, VB)