Otevřená výzva 36Q° Light Spot

PQ vyzývá světelné a média designéry, umělce a spolupracovníky z oboru divadla a spříbuzněných disciplín, aby se zapojili do Light Spotu 2019, který PQ připravuje ve spolupráci s OISTAT podkomisí pro světelný design.

Důraz je kladen na velkorozměrové, site-specific prezentace propojující infrastrukturu s designem, pracující s alternativními zdroji energie, interaktivní a experimentální projekty a výzkumné práce.

Důležité termíny

Deadline pro přihlášky: 29. dubna 2019

Přílohy ke stažení

Open Call for 36Q° Light Spot