Otevřená výzva pro 36Q° Experimental Sound

Pořád v pohybu, hlučný, přepsatelný. Zvuk. Připojte se k Johnu Richardsovi (Dirty Electronics) a zkoumejte, experimentujte, nacházejte s ním hranice zvuku. Během intenzivního procesu budete využívat prostor, elektrické obvody nebo živelný element jako rozhraní pro experimentální tvorbu. Vyvrcholením propojení disciplín bude instalace Blue Hour.

Více informací je k dispozici v sekci Open Calls.