Deadline pro otevřenou výzvu pro projekt PQ Studio: workshopy zaměřené na výsledky prodloužen!

Z důvodu velkého zájmu o workshopy jsme se rozhodli upravit formát workshopů zaměřených na výsledky a prodloužit otevřenou výzvu, aby se intenzívního tvůrčího procesu mohlo zapojit více z vás. Neváhejte a přihlaste se!

Prvních pět dní PQ Studia bude spočívat v několikadenním, na výsledky zaměřeném intenzivním kurzu, jehož výstupy představí účastníci společně s renomovanými umělci širšímu PQ publiku v Průmyslovém paláci. Výsledné práce, ať už ve formě performance nebo instalace, plně využijí představivosti mladých umělců a prozkoumají šíři možností divadelního designu.

Více informací je k dispozici v sekci Open Calls.