Deadline pro otevřené výzvy pro projekt 36Q˚ prodloužen!

PQ otevřelo výzvu pro umělce, aby se ve spolupráci s mezinárodními lídry zapojili do intenzívního procesu tvorby velkorozměrové instalace Blue Hour. 

Druhá výzva se zaměřuje na VR/AR designéry, umělce a umělecké kolektivy, techniky a programátory, kteří mají zájem se účastnit série interaktivních projektů, jež budou prezentovány jako segmenty instalace Blue Hour.

Více informací je k dipozici v sekci Open Calls.

 

Foto: © Romain Tardy