EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.

Pražské Quadriennale, společně se sedmi mezinárodními partnerskými institucemi, spouští nový tříletý projekt zaměřený na sdílení současných, minulých, a nevyhnutelně také politických, kulturních odkazů.

Pražské Quadriennale spojilo síly se sedmi divadelními institucemi pracujícími na projektu „EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.“. Projekt se soustředí na scénografii v kontextu evropského dědictví a spojí scénografy, kteří budou reagovat na politicko-kulturní podmínky vybraných teritorií. Součástí projektu budou workshopy a masterclasses, umělecké rezidence, site specific představení i výstavy. Projekt bere v úvahu kolektivní paměť vybraných památek, jež podněcují silné zážitky a ukazují naše historické dědictví jako vyvíjející se proces neustálého vyjednávání a propojování v dnešním globalizovaném světě. Projekt také podpoří rozvoj nové generace scénografů. Aktivity jsou cíleně navrženy tak, aby propojily mladé umělce se zkušenými profesionály a současně vytvořily prostředí pro začínající umělce. Účastníci projektu prožijí atmosféru míst s „porézními hranicemi“ – počínajíc Nikósií, městem rozděleným militarizovanou hranicí, přes napjatou zónu mezi Ukrajinou a Ruskem až po prostor problematického Brexitu.

„Prostřednictvím našeho projektu budeme podporovat mezikulturní dialog, sdílené hodnoty EU a vzájemné porozumění a respekt k ostatním kulturám. Vytvářením mnoha příležitostí pro vzdělávání, sdílení a pozvednutí kariéry v různých lokalitách v celé Evropě, včetně mezinárodních festivalů s velkou mezinárodní účastí, podporujeme nadnárodní mobilitu mladých začínajících tvůrců a internacionalizaci jejich kariéry. Plánované stáže navíc přivedou mladé tvůrce k vedoucím a řídícím pozicím. Práce s publikem navštěvujícím pamětná evropská místa bude využívat nové inovativní přístupy a metodiky vyplývající ze spolupráce s projektovými partnery”, říká Markéta Fantová, umělecká ředitelka PQ.

Partnerské instituce:

Institut umění – Divadelní ústav / Pražské Quadriennale (Česká republika), Victoria & Albert Museum (Velká Británie), IZOLYATSIA (Ukrajina), Institut Teatralny (Polsko), Cyprus Theatre Organisation/THOC (Cyprus), Norwegian Theatre Academy/Østfold University College (Norsko), New Theatre Institute of Latvia (Lotyšsko) a National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan).

Projekt „EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.“. je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa a představuje velký úspěch. Ze 17 projektů v rámci celé Evropy je to jediný český víceletý projekt velkého rozsahu podpořený Evropskou unií.

Více informací o projektu je k dispozici na www.emergence.pq.cz.