Studentská výstava

Studentská výstava nás nechá nahlédnout do hlubin imaginace mladých umělců. Výstava představí počáteční utopické náčrty, modely a myšlenky, které často zůstávají skryté na dně umělcova šuplíku. Ty pak nadobro ukryjí nejen překvapivé inovativní nápady, ale i počáteční kroky budoucí scénografické práce.

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 

Studentská výstava prezentuje pozoruhodné práce začínajících scénografů, studentů nebo umělců, kteří mají maximálně pět let po ukončení studia. Každá ze Studentských výstav je výsledkem práce kurátorů jednotlivých zemí a regionů.

Důležité termíny
Termín pro podání přihlášek byl 31. října 2017.